Braće Cetina 17A, Rijeka | Tel: 051/264-954 | E-mail: salondessardo@gmail.com