Šinjorina Smokva | Poljica 161, 23235 Vrsi, Hrvatska | 098 955 0642 | sandra.babac@zg.t-com.hr