Ružićeva 22, Rijeka | Tel: 051/335-960, Gsm: 091/335-9601 | E-mail: abgraf.bugarski@gmail.com