SHAPEIT j.d.o.o. Jadranka Šepek | VI Južna Obala 13, 10000 Zagreb, Hrvatska | GSM +385 92 345 3292 | shapeit.j@gmail.com