Kraj je školske godine, a tako je i završio Likovno-literarni natječaj “Mucko Bucko”  Udruge za kulturu „Ča?“ – Udruge  kojoj je osnovna uloga promicanje  slobodnog,kreativnog i kulturnog izražavanja te promicanje životnih vrijednosti kroz književno, likovno i glazbeno stvaralaštvo posebice kod djece i mladih.

Upravo tako je cilj Literarno-likovnog natječaj “MuckoBucko”  za djecu do 14 godina,  poticanje djece na kreativnost i stvaralaštvo. Naime, kreativnost i jest ono što pokreće svijet! O natječaju su informirane osnovne škole i dječji vrtići  te su pristigli brojni likovni i literarni radovi iz svih krajeva RH pa i šire;
Rijeke, Viškova, Opatije, Bakra, Kraljevice, Crikvenice, Delnica, Molvi, Draganića, Sv.Jurja, Lipovljana, Križevaca, Karlovca, Splita, Triblja, Pule, Oprtlja, Rovinja, Oroslavlja, Šenkovca, Vojnića, Daruvara, Iloka …
Cilj  je u zbirci  okupiti literarne radove na svim narječjima te tako prikazati bogatstvo hrvatskog jezika.
U planu za jesen  je tisak zbirke odabranih dječjih radova, dok su svi radovi istaknuti na  web stranici Udruge https://udrugazakulturuca.hr.
Na ovaj način djecu dodatno motivira na stvaralaštvo, jer se svojim objavljenim radom mogu pohvaliti roditeljima i prijateljima.
Pristigle radove pogledajte na:
Literarni radovi: https://udrugazakulturuca.hr
Likovni radovi: https://udrugazakulturuca.hr
Ukoliko Vam se sviđa rad naše Udruge te želite sufinancirati izdavanje zbirke radova, kontaktirajte nas na:
Udruga za kulturu “Ča?”
udruga.ca@gmail.com
Ž.r: 2360000-1102260006 (Zagrebačka banka)