Udruga za kulturu “Ča?” i The Wellness Studio iz Maidstonea, Kenta, Engleske  uspostavili su suradnju s ciljem osvješćivanja o zdravlju, zdravoj prehrani i pozitivnom stavu, a sve kako bi se živjelo uz mnoštvo energije i kreativnosti.

Možete posjetiti našu Facebook stranicu “Pozitiva zdravlja”:

A za sve informacije kontaktirati nas možete na: healthpositivity1@gmail.com