24.05.2017. u 18:15 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za kulturalne studije, u okviru kolegija Mit i kultura održalo se prikazivanje filma “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014” autorice Tatjane Udović mag. cult.

Film “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” snimljen je s ciljem obuhvaćanja same srži ritualne prakse Halubajskih zvončara, odnosno – ophodom Halubajskih zvončara po selima njihovoga kraja.

Baveći se antropološkim izučavanjem ritualne prakse Halubajskih zvončara pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, na kulturalnim studijima, ustanovljeno je da, iako su Halubajski zvončari zapaženi na karnevalima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, tek je lokalno stanovništvo upoznato sa zvončarskim ophodima, koja predstavljaju samu srž zvončarske užance.
Stoga je upravo kroz film “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” Tatjana Udović mag. cult. tu nastojala približiti široj javnosti radi promicanja kastafske ali i hrvatske kulture.

Prikazivanje ovog filma bilo je poučno sadašnjim studentima Kulturalnih studija, s obzirom da se i njima pruža mogućnost antropološkog rada.