29. studenog 2021. održano je On-line Antropološko predavanje „Halubajski zvončari“ za učenike OŠ Mate Lovraka-Petrinja, u organizaciji Udruge za kulturu „Ča?“ i Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Nakon teoretskog dijela i prikaza fotografija Halubajskih zvončara, prikazan je i antropološki film „Obahajanja Halubajskeh zvončari: Pusna nedeja 2017.“ autorice Tatjane Udović mag. cult. te su petaši iz Petrinje mogli doživjeti dio te ritualne prakse.

Bilo je to lijepo druženje i suradnja Viškova i Banovine, točnije Udruge za kulturu „Ča?“, i Interpretacijskog centra baštine Banovine te petrinjske osnovne škole.

Na području Halublja, koje obuhvaća sjeverozapadni dio riječkoga zaleđa, od Grobnika na istoku i Kastva na zapadu, pa sve do granice Hrvatske sa Slovenijom, tradicionalno se vrši zvončarski ophod. Akteri tog običaja su Halubajski zvončari. Oni su organizirana grupa dominanatna za vrijeme karnevala, odnosno poklada ili mesopusta na području Halublja, koji se tradicionalno održava svake godine s početkom  od kršćanskog blagdana Sv. Antona 17. siječnja, a završava dan prije katoličkog blagdana Pepelnice.

Danas možemo tvrditi da su Halubajski zvončari ritualna praksa „va koj halubajski identitet žive“ i koja se tradicionalno prenosi s koljena na koljeno.

Zanimljiva je činjenica da su Halubajski zvončari isprva bili seoski običaj koji se tijekom godina razvijao te na koncu 2003. godine  dobio UNESCOvo  priznanje i status nematerijalnog kulturnog dobra od značaja za cijelu Hrvatsku.