16.12.2023. održana je Humanitarna Božićna revija Mažoretkinja Halubajki na kojoj su se mogle kupiti i slikovnice spisateljice Tatjane Udović.