Za sve govornike njemačkog jezika i/ili turiste, tiskana je slikovnica o Halubajskim zvončarima na njemačkom jeziku – “Glokenträger aus Halubje”. Cilj je približavanje ritualne prakse Halubajskih zvončara pripadnicima njemačkog govornog područja.

Hvala Općini Viškovo na financijskoj potpori!

Tatjana Udović, mag. cult.

www.udrugazakulturuca.hr