21.10.2016. Dječjem vrtiću “Snjeguljica” predana je donacija Udruge za kulturu “Ča?”. Donacija se sastojala od radnih materijala za provedbu likovnih aktivnosti te od higijenskih potrepština sponzoriranih od strane DM drogerie.