“Borba za život”, nova knjiga Tatjane Udović predstavljena je 19. prosinca u prostoru Ogranka Matice hrvatske u Viškovu.

Izdavač:

Ogranak Matice hrvatske u Viškovu

i Udruga za kulturu “Ča?”

FOTOGRAF: Miroslav Ćuća

ILUSTRATOR: Almir Behaderović

borba 2