Cijena: 15,93 €

Tatjana Udović za temu svog pripovijedanja uzima ono što je obilježilo njeno srednjoškolsko obrazovanje, ali i životno iskustvo – vožnju na liniji 32. Nije to samo vožnja od Rijeke do Opatije, nego učenje preživljavanja u prilično nehumanim okolnostima, svojevrsna „škola guranja“ u kojoj opstaju samo najizdržljiviji

Glavnu riječ u Triesduji ima grupa muških likova koju vodi negativac Lay, sedamnaestogodišnjak bezobziran u borbi za sjedala u pretrpanom autobusu. Priča je to o odrastanju, o vječnom sukobu mladih sa svijetom oko sebe, a posebno sa starijima, o međusobnom nerazumijevanju djece i odraslih, o adolescentima koji se, naizgled, najbolje osjećaju u ulozi „pijanih divljaka“, sami protiv svih, zaštićeni solidarnošću većine (ili manjine).

Tatjana Makovac, prof.