S danom 10.3.2014. završio je Literarni natječaj „Zvončari i maškare“ kojega je raspisala Udruga za kulturu „Ča?“ za djecu do 14 godina starosti. Natječaj je raspisan s ciljem poticanja djece na literarno stvaralaštvo, učenje o običajima i tradiciji svoga kraja, ali i šire te na izražavanje na dijalektu, tvrdi predsjednica Udruge, Tatjana Udović. Na Natječaj su pristigli brojni radovi iz dječjih vrtića i osnovnih škola, raznih krajeva Hrvatske.

Pristigli radovi objavljeni su na web stranici Udruge:
https://udrugazakulturuca.hr/literarni-radovi-zvoncari-i-maskare/

A dojmovi o Natječaju na:

https://udrugazakulturuca.hr/dojmove-u-natjecaju-zvoncari-i-maskare/

Ovo je još jedan od natječaja Udruge „Ča?“ koji potiče načelo zavičajnosti.