U Domu na Marinićima održana je 14.09.2013. prva radionica “Svijet bajkovitosti i balona” u organizaciji Udruge za kulturu “Ča?” i Miryam d.o.o.a.

S obzirom da je cilj radionice poticanje djece na čitanje, izražavanje,  te kreativno stvaralaštvo i upoznavanje sa čakavskim narječjem kao i samom kulturom primorskog kraja, na ovoj radionici su se djeca upoznala s pričom “Mucko Bucko na ravne” na temelju koje su i naučila neke riječi na čakavštini. Uslijedila jelikovna radionica na kojoj su se izrađivale čarobne vrećice i čestitke, a zatim je uslijedila kreativnost s balonima kada su djeca učila izrađivati cvjetiće od balona.
Kako ne bi manjkalo glazbe i plesa, radionicu su svojim nastupom obogatile Mažoretkinje Halubajke
Voditeljice radionice: Tatjana Udović, Mirjana Maračić i Jelena Vukobratović