U četvrtak, 15.02.2018. s početkom u 17,00 h u OŠ Sveti Matej na Viškovu održala se promocija nove knjige autorice mag. cult. Tatjane Udović – zbirke čakavskih dijaloga s riječima od po dva slova – „Ki, ča mi?“. Promocija se održala u odličnoj atmosferi među profesorima i učenicima, a autorica, Tatjana Udović, odlučila je prvu promociju nove knjige održati upravo u OŠ Sveti Matej, svojoj nekadašnjoj školi u kojoj je i bila motivirana od strane profesora te gdje je započela sa svojim književnim radom.
„Zbirka „Ki, ča mi?“ sastoji se od sto čakavskih dijaloga s riječima sastavljenima od po samo dva slova, čime sam nastojala prikazati posebnost i bogatstvo čakavštine“, tvrdi  autorica mag. cult. Tatjana Udović i predsjednica Udruge za kulturu „Ča?“.

Samo dva slova su dovoljna spisateljici Tatjani Udović da nam priredi kazališnu predstavu na domaći način – od srca čakavskog narječja. Dijalozi su živi snagom, ispunjeni humorom i duševnošću čovjeka primorskog kraja. Zbirka dijaloga Ki, ča mi? stoga nam donosi izvornost čakavštine, njenu posebnost i vrijednost, koju je autorica preusmjerila ka čitatelju. Prizori su nadahnuti i čitatelja će osvježivati. S obzirom na njenu poletnost rijeka pisane besede će se nastaviti, na našu radost, u nekim novim njenim plemenitim djelima! – piše recenzentica Tatjana Jedriško Pančelat. 

Za sve informacije, molimo vas kontaktirajte Udrugu na: 091/191-8593 ili e-mail: udruga.ca@gmail.com