13. lipnja 2014. film „Obahajanja Halubajskeh zvončari 2013.“ autorice Tatjane Udović prikazan je na Kastav film festivalu.

Cilj Kastav film festivala je potaknuti razvoj medijske slobode i filmskog medija, učiniti filmske festivale mjestima otvorenim za sve koji/e žele stvarati, pružiti mogućnost kreativnim pojedincima i filmskim entuzijasti(ca)ma da javno prikažu svoje radove, bez cenzure i selekcije autor(ic)a i sadržaja.

Festival se temelji na konceptu slobodnog i necenzuriranog javnog događaja i osiguravanju javnog prostora onima kojima isti originalno pripada – javnosti.

Na ovogodišnjem, 6. Kastav film festivalu među 120 filmova iz 23 zemalje, prikazan je i film „Obahajanja Halubajskeh zvončari 2013.“ autorice Tatjane Udović. Radi se o  dokumentarnom filmu u trajanju od sat vremena i pet minuta, koji tematski pokriva tri dana zvončarskog obilaska. Cilj ovog filma bio je dokumentirati praksu obahajanja te kroz nju prikazati komunikaciju zvončara i lokalnog stanovništva  te  živost koja zavlada Halubjem u to vrijeme.