Udruga za kulturu “Ča?” raspisuje natječaj “Mucko Bucko”; literalno – likovni natječaj na temu istoimene bajke za djecu do 14 godina.

Likovni i literalni (pjesme, priče, crtice…) radovi se šalju isključivo na e- mail: natjecaj.muckobucko@gmail.com.

Radove treba potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta,razred i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te e-mail adresu.

Literalni radovi mogu biti pisani na hrvatskom književnom jeziku ili dijalektu.

Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14 godina starosti.

Natječaj traje do 01.lipnja 2013. godine.

Odabrani radovi bit će tiskani u zbirci zajedničkih radova, a svi radovi će biti objavljeni na našoj web stranici.

Autori odabranih radova koji budu tiskani u zbirci, bit će pozvani na predstavljanje zbirke u Viškovom.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.