Udruga za kulturu „Ča?“ raspisuje literarni natječaj „Zvončari i maškare“

Teme:

1)      Mesopust/poklade u mom kraju

2)      Tradicija moga kraja

3)      Ja kao zvončar ili maškara

Primjerice, na području Halubja tradicionalna je ritualna praksa Halubajskih zvončara, koja postoji više od 150 godina, a kojoj je cilj komunikacija s mještanima.

Više u slikovnici „Halubajski zvončari“ autorice Tatjane Udović:

https://udrugazakulturuca.hr/halubajski-zvoncari/

–  Literarni radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.ca@gmail.com

–  radovi se šalju u word formatu

–  Radove je potrebno potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te ime, prezime i e-mail adresu mentora/ice

– Dobrodošli su literarni radovi pisani narječjem, no mogu biti pisani i standardom.

– Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti.

– Natječaj traje do 10.ožujka 2014. godine.

Odabrani radovi će biti objavljeni na web stranici Udruge, u suradnji s TJstudiom. (https://udrugazakulturuca.hr/)

Po objavi, bit ćete kontaktirani e-mailom.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Cilj ovog Natječaja je upoznavanje djece s običajima svoga kraja, ali i šire, te poticanje djece na izražavanje i  literarno stvaralaštvo.