Dječji tjedan u DV Snjeguljica obilježen je susretom sa spisateljicom Tatjanom Udović i druženjem uz Balone Miryam.

Čitajući slikovnicu “Nećko” autora Hollanda, djeca su učila da mogu i ona reći “NE”, nakon čega je uslijedila vesela kreativna radionica s balonima.