U Domu Marinići članicama Udruge Halubajke Viškovo, 22. rujna 2021. predstavljeno je novo izdanje slikovnice „Eko Mucko Bucko“ autorice Tatjane Udović, u organizaciji Udruge za kulturu „Ča?“.
Bio je to lijep književni susret za mažoretkinje juniorke.
Naime, na temelju natječaja za sponzorstva projekata 2021. na temu Očuvanje okoliša, Colas Hrvatska d.d. prepoznala je kvalitetu rada Udruge za kulturu „Ča?“ te odlučila podržati novu nakladu slikovnice „Eko Mucko Bucko“. Cilj projekta je edukacija i osvješćivanju djece o ekologiji, točnije o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada te o kompostiranju.
„Eko Mucko Bucko“ čarobna je bajka na čakavštini i to s ekološkim vjetrom u leđima. Bajka je to koja u formi pjesme s rimom dočarava ozbiljne stvari na lagan način, dopadljiv dječjem svijetu. Ona ekološkom suvremenom tematikom djecu razvedrava i poučava, osvješćujući ih o ekološkoj potrebi da spasimo planet Zemlju i to vrlo jednostavnim trudom: odvajanjem otpada, stvaranjem komposta i hranjenjem obrađenog zemljišta ili osobnog vrta, a koji potom daje plodove visoke kvalitete, pogodne zdravlju čovjeka.

Video o Eko Mucku Bucku možete pogledati na Youtube kanalu Udruge za kulturu „Ča?“: