• NAJNOVIJE INFORMACIJE MOŽETE PRATITI I NA TatjanaUdovic.com
 • Literarni natječaj „Zvončari i maškare“

  Literarni natječaj „Zvončari i maškare“

  Udruga za kulturu „Ča?“ raspisuje literarni natječaj „Zvončari i maškare“

  Teme:

  1)      Mesopust/poklade u mom kraju

  2)      Tradicija moga kraja

  3)      Ja kao zvončar ili maškara

  Primjerice, na području Halubja tradicionalna je ritualna praksa Halubajskih zvončara, koja postoji više od 150 godina, a kojoj je cilj komunikacija s mještanima.

  Više u slikovnici „Halubajski zvončari“ autorice Tatjane Udović:

  http://udrugazakulturuca.hr/halubajski-zvoncari/

  –  Literarni radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.ca@gmail.com

  –  radovi se šalju u word formatu

  –  Radove je potrebno potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te ime, prezime i e-mail adresu mentora/ice

  – Dobrodošli su literarni radovi pisani narječjem, no mogu biti pisani i standardom.

  – Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti.

  – Natječaj traje do 10.ožujka 2014. godine.

  Odabrani radovi će biti objavljeni na web stranici Udruge, u suradnji s TJstudiom. (http://www.udrugazakulturuca.hr/)

  Po objavi, bit ćete kontaktirani e-mailom.

  Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

  Cilj ovog Natječaja je upoznavanje djece s običajima svoga kraja, ali i šire, te poticanje djece na izražavanje i  literarno stvaralaštvo.

  Jedan komentar

  Ostavite komentar