• NAJNOVIJE INFORMACIJE MOŽETE PRATITI I NA TatjanaUdovic.com
 • Novosti

  Održana promocija zbirke „Ki, ča mi?“

  U četvrtak, 15.02.2018. s početkom u 17,00 h u OŠ Sveti Matej na Viškovu održala se promocija nove knjige autorice mag. cult. Tatjane Udović – zbirke čakavskih dijaloga s riječima od po dva slova – „Ki, ča mi?“. Promocija se održala u odličnoj atmosferi među profesorima i učenicima, a autorica, Tatjana Udović, odlučila je prvu promociju nove knjige održati upravo u OŠ Sveti Matej, svojoj nekadašnjoj školi u kojoj je i bila motivirana od strane profesora te gdje je započela sa svojim književnim radom.
  „Zbirka „Ki, ča mi?“ sastoji se od sto čakavskih dijaloga s riječima sastavljenima od po samo dva slova, čime sam nastojala prikazati posebnost i bogatstvo čakavštine“, tvrdi  autorica mag. cult. Tatjana Udović i predsjednica Udruge za kulturu „Ča?“.

  Samo dva slova su dovoljna spisateljici Tatjani Udović da nam priredi kazališnu predstavu na domaći način – od srca čakavskog narječja. Dijalozi su živi snagom, ispunjeni humorom i duševnošću čovjeka primorskog kraja. Zbirka dijaloga Ki, ča mi? stoga nam donosi izvornost čakavštine, njenu posebnost i vrijednost, koju je autorica preusmjerila ka čitatelju. Prizori su nadahnuti i čitatelja će osvježivati. S obzirom na njenu poletnost rijeka pisane besede će se nastaviti, na našu radost, u nekim novim njenim plemenitim djelima! – piše recenzentica Tatjana Jedriško Pančelat. 

  Za sve informacije, molimo vas kontaktirajte Udrugu na: 091/191-8593 ili e-mail: udruga.ca@gmail.com 

  Screen Shot 2018-03-06 at 13.23.30

  Opširnije >>>

  Najava: Promocija zbirke „Ki, ča mi?“

  Najava: Promocija zbirke „Ki, ča mi?“

  U četvrtak, 15.02.2018. s početkom u 17,00 h u OŠ Sveti Matej na Viškovu održat će se
  promocija nove knjige autorice mag. cult. Tatjane Udović – zbirke čakavskih dijaloga s
  riječima od po dva slova.
  Samo dva slova su dovoljna spisateljici Tatjani Udović da nam priredi kazališnu predstavu
  na domaći način – od srca čakavskog narječja. Dijalozi su živi snagom, ispunjeni humorom
  i duševnošću čovjeka primorskog kraja. Zbirka dijaloga Ki, ča mi? stoga nam donosi
  izvornost čakavštine, njenu posebnost i vrijednost, koju je autorica preusmjerila ka čitatelju.
  Prizori su nadahnuti i čitatelja će osvježivati. S obzirom na njenu poletnost rijeka pisane
  besede će se nastaviti, na našu radost, u nekim novim njenim plemenitim djelima! – piše
  recenzentica Tatjana Jedriško Pančelat.

  Za sve informacije, molimo vas kontaktirajte Udrugu na: 091/191-8593 ili e-mail:
  udruga.ca@gmail.com

  Opširnije >>>

  Projekcija dokumentarnog filma “Mlekarice” – Memorijalni centar Lipa

  U sklopu manifestacije Noć muzeja 2018.u Memorijalniom centru Lipa, 26. siječnja 2018. s
  početkom u 19,30h održala se Projekcija dokumentarnog filma “Mlekarice” autorice Tatjane
  Udović mag. cult..
  Film „Mlekarice“ snimljen je s ciljem obuhvaćanja kulture i nekadašnjeg načina življenja na
  području Grobinštine i Kastavštine.
  Autorica filma je u šezdesetak minuta, putem razgovorom s tri mlekarice – Marijom
  Marčeljom, Maricom Afrić i Katarinom Čaval gledateljima nastojala približiti težak život
  hrabrih žena koje su desetljećima na svojim ramenima požrtvovno nosile težak teret,
  prenoseći kante s mlijekom i ostalim namirnicama s područja Kastavštine i Grobništine na
  prodaju u grad Rijeku kako bi na taj način prehranjivale svoje obitelji.
  Tatjana Udović snimila je film njima u spomen, “da se ne pozabi”.

   

  Opširnije >>>

  “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” na Marčejsken dane

  Va sklope Marčejskega dana 02.07.2017. va prostore stare školi pul Marčeji na 8 večer (20 h) održano je prikaževanje filma „Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.“
  Film “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” snimljen je s ciljem obuhvaćanja same srži ritualne prakse Halubajskeh zvončari, točneje– obahajanjen Halubajskeh zvončari po seleh njihovega kraja.
  Marčejski dan tradicionalna je proslava rojendana mesta Marčeji ka se obično održava na kraje šestega al početkon sedmega meseca. Organizator Mjesni odbor Marčelji i suorganizator Udruga Marčeji.

   

   

  Opširnije >>>

  Prikazivanje filma “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” na Filozofskom fakultetu u Rijeci

  Najava: Prikazivanje filma “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na odsjeku za kulturalne studije  24. svibnja 2017. u 18.15 sati

  U srijedu, 24. svibnja 2017. na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za kulturalne studije, u okviru kolegija Mit i kultura održat će se prikazivanje filma “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” autorice Tatjane Udović mag. cult., u predavaonici 104 s početkom u 18.15 sati.
  Film “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” snimljen je s ciljem obuhvaćanja same srži ritualne prakse Halubajskih zvončara, odnosno – ophodom Halubajskih zvončara po selima njihovoga  kraja.
  “Da bi se u potpunosti shvatila kulturološka važnost Halubajskih zvončara na području Halubja, Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske, ukazala se potreba za snimanjem filma  u kojemu je proučeno održavanje tradicije Halubajskih zvončara s fokusom na njihov tradicionalni ophod“, piše Sanja Puljar D’Alessio, doc. dr. sc.
  Baveći se antropološkim izučavanjem ritualne prakse Halubajskih zvončara pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, na kulturalnim studijima, ustanovljeno je da, iako su Halubajski zvončari zapaženi na karnevalima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, tek je lokalno stanovništvo upoznato sa zvončarskim ophodima, koja predstavljaju samu srž zvončarske užance. Stoga je upravo kroz film “Obahajanja Halubajskeh zvončari 2014.” Tatjana Udović mag. cult. tu “srž” nastojala približiti široj javnosti radi promicanja kastafske ali i hrvatske  kulture.

  Za sve informacije, molimo vas kontaktirajte Udrugu na: 091/191-8593 ili e-mail: udruga.ca@gmail.com

   

  Opširnije >>>